Wizyta Mikołaja 2019Pomimo strajków św. Mikołaj dotarł na Belleville

20191208 123757

Odpust październikowy

20191013 114245

 

 

Poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych

20190915 123150

Boże Ciało 2019 na Belleville'u

20190623 124238

Belleville na Montmartrze 2019

IMG_2857.JPG

Fatima 2019

Jasełka 2019

Mikołaj 2018

Suma odpustowa

W niedzielę 13 maja przeżywaliśmy nasz odpust parafialny czyli imieniny parafii na cześć naszej patronki Matki Bożej – Królowej Rodzin. To święto patronalne naszego kościoła parafialnego przypada w rocznicę Objawień Fatimskich i dlatego też rozpoczęliśmy je Różańcem Świętym.
Przypomnijmy znaczenie odpustu: w tym dniu uzyskać można dar duchowy jakim jest odpust zupełny, czyli darowanie kar doczesnych za popełnione grzechy. Winni wobec Boga ponosimy karę. Miłosierdzie Boże pozwala nam odpokutować tę karę w doczesności, np. przez uczynki miłosierne czy modlitwę. Warunkiem odpustu jest spowiedź, komunia święta, wolność od przywiązania do grzechu oraz odmówienie modlitw: Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolną modlitwę w intencji Ojca Świętego.
W homilii, ks. Mateusz przypomniał nam, że prawda jest jedna i ta prawda obiektywna istnieje, a jest nią Słowo Boże. Słowo Boże określa jaki jest Bóg i mówi czego On od nas chce. My sami jednak nic bez Niego zrobić nie możemy. Nie ma prawdziwego życia bez Boga. Boskie reguły i zasady są proste, ale o wiele trudniej jest wcielić je w relacje z innymi. To nie jednak zasady i reguły nas kochają, ale właśnie ludzie. Tylko trwając w Bogu, trwamy w prawdzie, która odzwierciedla się w naszej relacji z drugim człowiekiem. Wielu ludzi mówi słuszne rzeczy, tj. prawdę, ale jeśli Boga nie znają, ich prawdy nie są pewne, czyli nawet jeśli mają rację, tak naprawdę się mylą. Bo żyć w prawdzie to żyć w Bogu.
Mszę Świętą zakończyliśmy uroczystą procesją z figurą Matki Boskiej Fatimskiej, w trakcie której odśpiewaliśmy uroczyście Litanię Loretańską.
Ten dzień zawsze był i jest okazją do spotkań rodzinnych, przyjacielskich. I my w naszej wspólnocie wiernych świętowaliśmy przy wspólnie przygotowanym posiłku. Moc Bożej łaski jest wspaniała i mistyczna szczególnie we wspólnotach wiary. Ta miłość przepływa od człowieka do człowieka, ale i rozkwita między ludźmi, wypełniając przestrzeń między nimi. A tam gdzie jest tłum i miłość, poświęcenie siebie Bogu ponad własne bałwochwalstwo, tam jest siła, a tym samym zapewnienie trwałej stabilności wytrzymującej chwiejność poszczególnych członków wspólnoty.
Będąc odpowiedzialnym przed Bogiem za zbawienie własne i bliskich, korzystajmy z tego czasu łaski jakim jest odpust. A składając prośby przez wstawiennictwo Matki Świętej nie zapominajmy, że "prawdziwy czciciel Maryii nie sluży tej dostojnej Królowej powodowany duchem interesowności, ani ze względu na swoje dobro doczesne czy wieczne, cielesne, czy duchowe, lecz wyłącznie dlatego, że Maryja zasługuje na to, aby służyć Jej, a w Niej Bogu samemu" (Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort).

Aneta